Page 15 - شماره سوم قاصدک
P. 15

‫چند اختلاف‬
    ‫در تصویر‬
    ‫م ‌یبینید‪.‬‬

‫شمارهسوم ‪15‬‬
     ‫‪ 19‬تیـــر‬
     ‫‪1400‬‬

          ‫دایناسور را‬
          ‫به بچ ‌هاش‬
           ‫برسانید‪.‬‬
   10   11   12   13   14   15   16