Page 2 - شماره سوم قاصدک
P. 2

‫حسابی شاد و خوشحا ‌لاند‬
                     ‫کبوترها در آن بالا‬
                      ‫کنار گنبد زردت‬
                       ‫کنار گنبد زیبا‬

            ‫چه با ترتیب م ‌یچرخند‬
              ‫به دور گنبدت الان‬
             ‫به دور پرچم سبزی‬

            ‫که آن بالاست آویزان‬

  ‫درون صحن م ‌یپیچد‬                     ‫شماره سوم‬
   ‫صدایب ‌قبقوهاشان‬
                               ‫‪ 19‬تیـــر‪2‬‬
‫دل من م ‌یشود خوشحال‬
  ‫از این پرواز زیباشان‬                   ‫‪1400‬‬

 ‫رسیدند از کجا اصلاً‬  ‫شاعر‪ :‬لیلا خیامی‬
‫بله‪ ،‬شاید که مهمانند‬
 ‫بقو بق بق بقو شاید‬
‫زیار ‌تنامهم ‌یخوانند‬
   1   2   3   4   5   6   7