Page 2 - شماره چهارم قاصدک
P. 2

‫خانمی زانو زده‬
            ‫در کنار پنجره‬
           ‫یک نخ سبز و بلند‬
           ‫م ‌یزند بر آن گره‬

‫لهج ‌هاشمفهومنیست‬
  ‫شاید او باشد عرب‬
  ‫من فقط فهمیدم او‬
 ‫«یا رضا» دارد به لب‬

 ‫ناگهان با دست باد‬       ‫شاعر‪ :‬پیوند فرهادی‬ ‫شماره چهارم‬
 ‫آن گره وا م ‌یشود‬   ‫تصویرگر‪:‬زهرااحسا ‌نفر‬
‫خنده بر ل ‌بهای زن‬                 ‫‪ 26‬تیـــر‪2‬‬

  ‫زود پیدا م ‌یشود‬                 ‫‪1400‬‬
   1   2   3   4   5   6   7