Page 15 - شماره هفتم قاصدک
P. 15

‫حروفانگلیسی‬
            ‫را در‬

         ‫تصویرپیداکنید‬

     ‫شمارههفتم‬

‫‪ 16‬مــرداد ‪15‬‬
     ‫‪1400‬‬

                 ‫خانواده را‬
                 ‫به باغ وحش‬

                  ‫برسانید‬
   10   11   12   13   14   15   16