Page 2 - شماره هفتم قاصدک
P. 2

‫راه بس دور و درازی است‬  ‫شمارههفتم‬
                      ‫تا حرم تا صحن و گنبد‬
                                 ‫‪ 16‬مــرداد‪2‬‬
                   ‫غصه دارم چون که دورست‬
                     ‫شهر من از شهر مشهد‬   ‫‪1400‬‬

‫شاعر‪ :‬شهرام رفیعی‬        ‫با علاقه دست خود را‬
                 ‫روی سینه م ‌یگذارم‬
                 ‫مثل مادر روی ایوان‬
                 ‫با امامم حرف دارم‬

          ‫قلب من پر م ‌یشود باز‬
             ‫از نگاه گرم آقا‬

           ‫م ‌یکنم با دل زیارت‬
          ‫مرقدش را از همین جا‬
   1   2   3   4   5   6   7