Page 3 - شماره هفتم قاصدک
P. 3

‫شمارههفتم ‪3‬‬                ‫می آورد به تهران‬
   ‫‪ 16‬مــرداد‬             ‫عطر خوش رضا را‬
    ‫‪1400‬‬               ‫با خود‪ ،‬نسیم خوشبو‬
                     ‫توی خیالم‪ ،‬اکنون‬
                    ‫من م ‌یدوم به سویت‬

                       ‫مانند بچه آهو‬
                       ‫آقا‪ ،‬امام هشتم‬
                     ‫هر چند‪ ،‬باز هستم‬
                      ‫دلتنگ گنبد نور‬
                       ‫اما برای امروز‬
                    ‫یک فکر خوب دارم‬
                    ‫آن هم زیارت از دور‬

         ‫تصویشراگعر‪:‬ر‪:‬بزارهاران اشمفایمعیی ینگابادی‬
   1   2   3   4   5   6   7   8