Page 14 - شماره هشتم قاصدک
P. 14

‫گو ‌شدرازالانپیشتینیگربه‪،‬‬    ‫گو ‌شدرازودمنوشگیاهی‬
  ‫متخصصدمنوشگیاهی‬
    ‫کارم ‌یکنه‪.‬‬

                                                ‫ماجراهای‬
                                                  ‫گوش دراز‬
‫تینی‪،‬اینزنجبیل‬         ‫دمنوشهلخیلیعالیه‬  ‫من دمنوش رو به هر نوشیدنی دیگ ‌های‬
 ‫برایچیه؟‬             ‫و هر روز عصر‬   ‫ترجیح م ‌یدهم‪ .‬هر روز دمنوش میخک‬

                ‫دمنوشهلم ‌یخورم‪.‬‬    ‫م ‌یخورم که برای سلامتی خوبه‪.‬‬

                                                        ‫مترجم‪ :‬سپهرسپاهییونسی‬

‫نگاهکن!وینیروباه‪،‬موتوفیلهوکالو‬ ‫الانعصره‪،‬منم ‌یروم‬ ‫دمنوش زنجبیل موجب گرمای بدن‬
‫خرسهدارنمیان‪.‬لطفاًبرایآ ‌نهاهم‬  ‫دمنوشدمکنم‪.‬‬      ‫م ‌یشه و کلی فایده داره‪.‬‬

     ‫دمنوش دم کن‪.‬‬

                     ‫بله حتماً‬                       ‫شمارههشتم‪14‬‬

                    ‫بعدازمدتیگو ‌شدرازبرایهمهدمنوشآمادهکرد‪.‬‬         ‫‪ 23‬مــرداد‬
                ‫اما هیچ کس دمنوشش را کامل نخورد برای این که مزه آن افتضاح بود‪.‬‬ ‫‪1400‬‬

                 ‫منفکرکردماگرمام ‌یتوانیمدمنوشهل‪،‬‬     ‫گو ‌شدراز!‬
                ‫میخکوزنجبیلدرستکنیمچرادمنوشسیر‬   ‫چراسیرتودمنوشانداختی؟‬
                ‫درستنکنیم؟سیرخیلیمفیدومغذیاست‪.‬‬

‫تینینم ‌یدانستچهبگویدبرایهمینرویصندلینشستوچیزینگفت‪.‬‬
   9   10   11   12   13   14   15   16