Page 2 - قاصدک شماره ۱۰
P. 2

‫زیـارت‬                     ‫شمارهدهم‬

        ‫ب َه چه خوشبختم چه شادم‬       ‫‪ 13‬شهریور‪2‬‬
        ‫رد شدم از کوه و از دشت‬
                           ‫‪1400‬‬
            ‫آمدم دیروز مشهد‬
           ‫با قطار ساعت هشت‬

   ‫آمدم صحن طلایی‬
‫دست در دست پدر جان‬

 ‫دور حوض آبی صحن‬
 ‫پر شده از چند گلدان‬

     ‫م ‌یزندنقار‌هخانه‬
 ‫آسمان رنگ غروب است‬

  ‫زائرت هستم رضا جان‬
‫حال من با تو چه خوب است‬

               ‫شاعر‪:‬مرضیهتاجری‬
               ‫تصویرگر‪:‬زهرااحسا ‌نفر‬
   1   2   3   4   5   6   7