Page 2 - شماره ۱۳ قاصدک
P. 2

‫زائــرامام‬

                           ‫از راه دوری آمده‬                       ‫شمارهسیزدهم‬
                       ‫یک ساک توی دست اوست‬
                       ‫با این که خیلی خسته است‬                       ‫‪ 3‬مهـــرماه‪2‬‬

                        ‫اما چه شاد و خنده روست‬                        ‫‪1400‬‬

 ‫اصلاً حرم یک باغ گل‬  ‫ردم ‌یشودآهستهبا‬
 ‫او مثل یک پروانه است‬  ‫پیراهنچی ‌نچین ‌یاش‬
‫شبخان ‌هاشپشتحرم‬    ‫یک کم اگر دقت کنی‬
            ‫درصح ‌نهامیبین ‌یاش‬
 ‫تویمسافرخانهاست‬
                                            ‫شاعر‪:‬منیرههاشمی‬
                                              ‫تصویرگر‪:‬زهرااحسا ‌نفر‬
   1   2   3   4   5   6   7