Page 3 - شماره ۱۳ قاصدک
P. 3

‫شمارهسیزدهم ‪3‬‬   ‫روضـه من‬
   ‫‪ 3‬مهـــرماه‬
    ‫‪1400‬‬                       ‫دیروز دفتری نو‬
                             ‫با مادرم خریدم‬
                            ‫پرچم برای روضه‬
                             ‫در دفترم کشیدم‬

                        ‫بالای آن نوشتم‬
                       ‫یک یا حسین زیبا‬

                         ‫روی در اتاقم‬
                      ‫چسباند مادر آن را‬

                            ‫امروز روضه دارم‬
                           ‫در یک اتاق کوچک‬
                           ‫میهمانروضههستند‬
                          ‫مامان و یک عروسک‬

                                                ‫شاعر‪ :‬زهرا عراقی‬
   1   2   3   4   5   6   7   8