Page 10 - شماره ۴۴ قاصدک
P. 10

‫گنجشکجانهستی‬      ‫همسایه ما‬
            ‫روی درخت ما‬
            ‫در لان ‌های چوبی‬
            ‫کوچک ولی زیبا‬

   ‫این لانه چوبی‬
‫بسیار هم ساده است‬

  ‫این روزها شامت‬
‫هر لحظه آماده است‬

           ‫روی درخت توت‬
             ‫همسایهمایی‬

           ‫من دوستت دارم‬
          ‫ممنونکهای ‌نجایی‬

                      ‫شاعر‪ :‬زهرا عراقی‬
                     ‫تصویرگر‪:‬آناهیتالیمویی‬

                                ‫شماره‪1044‬‬

                                 ‫‪ 7‬خرداد‬
                                ‫‪1401‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15