Page 10 - شماره ۴۶ قاصدک
P. 10

‫دنیاییجدید‬

‫قالی‪ ،‬در قندان‪ ،‬میز‬   ‫یک لحظه سوار مبل‬  ‫هرجاکهدلشم ‌یخواست‬     ‫تا پنجر ‌همان وا شد‪،‬‬ ‫شماره‪1046‬‬
‫یخچال و اتاق و هود‬   ‫یک لحظه به روی گاز‬   ‫در گردش و َجستن بود‬    ‫آمد مگسی داخل‬
           ‫یکمرتبهب ‌رم ‌یخواست‬     ‫هرجورکهم ‌یرفتم‬              ‫‪ 28‬خرداد‬
  ‫این خانه برای او‬                ‫او تندتر از من بود‬ ‫خوابیدن من هم شد‬   ‫‪1401‬‬
 ‫دنیای جدیدی بود‬    ‫با چرخش و با پرواز‬                ‫باآمدنشمشکل‬

            ‫پروانهشیرازی(لعیا)‬
           ‫تصویرگر‪:‬زهرااحسا ‌نفر‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15