Page 3 - شماره ۴۶ قاصدک
P. 3

‫نزدیک صحن‪ ،‬امروز‬    ‫آواز‬
                      ‫یک یاکریم دیدم‬
                        ‫آوا ‌زهای او را‬
                      ‫توی حرم شنیدم‬

    ‫شماره ‪46‬‬    ‫ب ‌هبهصداینازش‬  ‫یا‌ کریم‬
            ‫اصلاًنبودغمگین‬
‫‪ 28‬خرداد ‪3‬‬       ‫آوازهای او داشت‬
    ‫‪1401‬‬   ‫یک حس شاد و شیرین‬

         ‫شاید که شادمان بود‬
           ‫ازای ‌نکهم ‌یتواند‬

         ‫اطراف صحن و گنبد‬
           ‫توی حرم بخواند‬

                                 ‫شاعر‪ :‬عفت زینلی‬
                                ‫تصویرگر‪:‬زینتپروانه‬
   1   2   3   4   5   6   7   8