Page 3 - شماره ۴۷ قاصدک
P. 3

‫شماره ‪47‬‬                        ‫من قاب عکسی در اتاقم‬
                             ‫در قلب من یک عکس زیباست‬
‫‪4‬تـــیــر ‪3‬‬                        ‫احساس خوب توی این عکس‬
    ‫‪1401‬‬
                               ‫از دور و از نزدیک پیداست‬
                   ‫شاعر‪ :‬عفت زینلی‬
                  ‫تصویرگر‪:‬زهرااحسا ‌نفر‬   ‫یکیادگار ِیقشنگاست‬
                                 ‫عکسکبوترهاوگنبد‬

                                ‫من را پر از احساس کرده‬
                                 ‫این یادگار شهر مشهد‬

                                ‫شاید که کاری بهتر از این‬
                                  ‫اصلاً نباشد توی دنیا‬

                                 ‫تویبغلمحکمگرفتم‬
                                  ‫تصویر زیبای حرم را‬
   1   2   3   4   5   6   7   8