Page 3 - شماره ۴۸ قاصدک
P. 3

‫زائـر‬

    ‫شماره ‪48‬‬   ‫تا که رسیدیم ما‬  ‫خسته شدم توی راه‬  ‫یک نفس و تند و تند‬
         ‫خستگ ‌یامپرکشید‬    ‫شهر کمی دور بود‬     ‫با پدر و مادرم‬
‫‪11‬تـــیــر ‪3‬‬              ‫توی سرم فکر آن‬
    ‫‪1401‬‬     ‫گفتم‪« :‬امام رضا‪،‬‬  ‫گنبدی پر نور بود‬ ‫صبح که شد از کویر‬
         ‫جوج ‌هیزائررسید»‬               ‫بال زدم تا حرم‬

                               ‫شاعر‪ :‬زهرا عراقی‬
                             ‫تصویرگر‪:‬زهرااحسا ‌نفر‬
   1   2   3   4   5   6   7   8