Page 3 - شماره ۵۱ قاصدک
P. 3

‫آرزویب ‌یبی‬

    ‫شماره ‪51‬‬  ‫لبخندتو ِیخانهآمد‬  ‫باباکهآمد‪،‬هدی ‌هایداشت‬     ‫ب ‌یبیهمیشهآرزوداشت‬
         ‫باهدی ‌هیمخصو ِصبابا‬  ‫هدیه‪،‬بلی ِتیکسفربود‬       ‫روزی بیاید شهر مشهد‬
‫یکمرداد ‪3‬‬     ‫مانن ِدب ‌یبیدوستدارم‬
    ‫‪1401‬‬                 ‫از آرزو ِی ب ‌یبی و من‬   ‫منرویکاغذم ‌یکشیدم‬
          ‫پرواز کردن تا حرم را‬                ‫یکقاصدک‪،‬گلدسته‪،‬گنبد‬
                        ‫انگار بابا‪ ،‬با خبر بود‬

                      ‫شاعر‪ :‬عفت زینلی‬
                     ‫تصویرگر‪:‬زهرااحسا ‌نفر‬
   1   2   3   4   5   6   7   8