Page 3 - شماره ۵۲ قاصدک
P. 3

‫شماره ‪52‬‬ ‫پرچم حرم‬

‫‪8‬مـــرداد ‪3‬‬                             ‫دید‌هام از صبح تا شب‬
    ‫‪1401‬‬                              ‫هست آن بالای بالا‬

                                  ‫رنگ سبزش کرده زیبا‬
                                    ‫گنبد زرد رضا(ع) را‬

                                   ‫رویگنبدنیستتنها‬
                                     ‫دوستان او زیادند‬

                                   ‫هم نسیم خوب مشهد‬
                                   ‫همکبوترهایشادند‬

                                   ‫شاید از آن جا همیشه‬
                                    ‫زائرانرام ‌یشمارد‬

                                 ‫خوش به حال پرچم سبز‬
                                    ‫روی گنبد خانه دارد‬

                                          ‫شاعر‪ :‬زهرا عراقی‬
                                         ‫تصویرگر‪:‬زهرااحسا ‌نفر‬
   1   2   3   4   5   6   7   8